super monday

CHAT GPT – CÓ THẬT SỰ THÔNG MINH?

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ CHẢY MÁU CHẤT XÁM TRONG THẾ GIỚI PHẲNG

“Quiet quitting”: Bạn có muốn tan làm đúng giờ không?

Điện ảnh Việt Nam cần cải thiện điều gì để giữ chân khán giả Việt?

Vấn nạn vượt biên: Giấc mơ đổi đời và thảm kịch buôn người kinh hoàng

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)