chemistry

SÀI GÒN CHẬM CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

Có hay không việc kết bạn chính là một thử thách?

Cái chết liệu có đáng sợ hay không?

Tui thích làm Titanium!

Đội truyền thông Super M 

Trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

Website: anphamsuperm.com

Facebook: fb.com/anphamsuperm

Email: supermteam@gmail.com 

Liên hệ

Mr. Thanh Toàn: thanhtoan.superm@gmail.com

(Chủ nhiệm)

 

Ms. Hồng Ngân: hngan.superm@gmail.com

(Phó Chủ nhiệm)